Google+
 
 Legende
Folgende Betroffene haben sich für eine Ionen - Bestrahlung als erste oder nachfolgende Prostatakrebs - Therapie entschieden:.. 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE zdeno 51 d 18.01.11 49 154 5+5 10.02.11 154 HB 1-fach 08.12.11 5.1 HB 2-fach 06.03.12 18.5 HB 3-fach
 
DE F BrunoS. 67 d 02.02.17 65 9.8 5+5 pT3b 04.04.17 9.6 DaVinci 07.07.17 1.1 HB 1-fach 04.10.17 0.2 IMRT
 
EN F Mike_U 81 usa 03.03.10 72 6.0 5+5 1c 22.04.10 5.8 Offene OP
 
DE cumulus 71 d 18.05.17 68 78.8 5+5 T4 20.06.17 37.0 HB 1-fach 19.09.17 10.8 Chemotherapie
 
DE F Dorothee+Jens 59 d 27.11.07 46 92.0 5+5 pT3b 14.12.07 98.9 HB 2-fach 31.03.08 0.0 Offene OP 09.04.08 0.0 HB 2-fach
 
DE Hinnerk 55 d 19.11.12 48 32.0 5+5 05.12.12 32.0 Offene OP 15.07.15 2.1 Laparoskopie 07.01.16 6.0 IMRT
 
EN Marbuse-1951 69 d 09.04.18 67 55.2 5+5 10.09.18 1.2 IMRT+HB 17.10.18 1.2 Protonen+HB
 
DE F TomTom 53 d 21.10.15 49 14.0 5+5 T4 21.10.15 14.0 interm. HB 23.11.15 14.0 Offene OP 01.03.16 0.0 IMRT
 
DE F sachverstaendiger 70 d 25.01.12 62 9.3 5+5 T3a 22.03.13 10.0 Offene OP 22.02.16 0.2 Chemotherapie
 
DE F Dirk1948 71 d 01.04.16 68 18.2 5+5 T3b
 
EN F Don_R 63 usa 15.02.13 57 101 4+5 T4 15.02.13 101 HB 1-fach 04.03.13 98.7 HB 2-fach 20.11.13 35.0 HB 1-fach
 
DE F PeSO36 72 d 17.05.05 58 15.6 4+5 pt1c 26.07.05 14.4 Laparoskopie 23.11.05 14.4 IMRT
 
DE d.schmidet 68 d 26.06.11 63 4.9 5+4 T? 27.05.11 2.2 HB 1-fach 03.08.11 2.0 off. OP+HB
 
DE Mamola 65 d 10.05.13 64 55.0 4+5 T4 01.06.13 50.2 HB 1-fach 08.06.13 2.7 HB 1-fach 05.12.13 3.1 HB 2-fach
 
DE klaus42 78 d 20.06.12 70 8.2 5+4 24.10.12 8.2 Offene OP 25.10.12 8.2 Offene OP 25.01.13 0.1 IMRT
 
DE F Stefan1 71 d 08.09.11 63 0.9 4+5 07.03.16 77.0 IMRT
 
DE uwes2403 58 d 17.12.12 50 68.0 4+5 30.01.13 69.0 Offene OP 10.06.13 0.4 IMRT 01.05.15 2.1 Andere RT
 
DE F Günter38 82 ch 12.09.03 65 25.0 4+5 T3b 03.12.03 20.0 IMRT+HB 07.07.08 9.6 HB 1-fach 24.11.09 30.2 HB 1-fach
 
DE U Michi1 70 d 29.04.15 66 15.6 5+4 24.06.15 15.6 DaVinci 17.05.16 0.3 IMRT
 
DE F klaus 1944 76 d 15.05.13 69 1.8 5+4 10.05.13 1.8 TUR-P 30.06.13 1.8 Chemotherapie 04.09.13 0.0 IMRT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE dreispitz 82 d 28.08.15 80 32.7 5+4
 
DE F CF. G. 69 d 02.11.13 63 115 4+5 02.11.13 115 HB 2-fach 02.05.14 0.4 HB 1-fach 02.05.14 0.2 and. Altern.Med.
 
DE Martin9559 60 d 28.07.17 58 14.0 4+5 cT3b 19.01.18 16.3 Protonen
 
DE U Boro R 73 d 26.09.05 59 4818 4+5 G3 26.09.05 4818 HB 3-fach 29.09.06 0.0 IMRT 27.08.09 12.0 HB 2-fach
 
DE Wilhelm2015 69 d 08.01.15 65 18.5 4+5 T3
 
DE F Karlalbrecht 83 d 07.04.08 72 5.5 5+4 T2a 09.06.08 5.5 HB 3-fach 29.03.09 0.0 IMRT+HB
 
DE F Pluto 68 d 07.04.17 65 28.8 5+4 T2b 11.04.17 28.8 HB 1-fach 17.08.17 8.0 Offene OP 30.11.17 6.9 IMRT
 
DE F ger_57 63 a 03.07.14 57 1387 4+5 T4 04.08.14 1387 HB 1-fach 24.09.14 348 Chemotherapie 01.06.16 64.0 and. Behandl.
 
DE Tank45 73 d 23.02.14 69 181 4+5 cTx 01.03.14 181 HB 2-fach 27.03.14 100 Andere RT 19.12.14 1.2 HB 1-fach
 
DE U Barnold 72 d 15.12.17 69 425 4+5 12.03.18 621 and. Behandl. 26.10.18 5.4 HB 1-fach 04.12.18 5.4 HB 2-fach
 
DE F Robert62 57 d 01.03.18 56 884 4+5 T3b 06.06.18 1274 Chemotherapie 08.06.18 884 TUR-P
 
DE Andi9 62 d 15.02.09 52 25.0 5+4 cT3a 15.02.09 23.0 HB 3-fach 01.04.09 0.2 Ionen+HB 01.06.09 0.2 HDR-Brachy
 
DE F Gwigdul47 73 d 21.12.15 68 22.6 5+4 pT3a 21.12.15 22.6 DaVinci 01.02.18 0.4 IMRT
 
EN F michaelshn 69 aus 11.05.06 55 3.3 4+5 11.05.06 3.3 Offene OP 21.04.10 0.1 IMRT 06.10.11 0.0 HB 2-fach
 
DE U Rubrato74 79 d 09.01.14 74 3.1 4+5 T1b 08.01.14 3.1 TUR-P 24.02.14 3.1 HB 1-fach 05.06.14 0.1 HB 1-fach
 
DE Lothar61 59 d 12.06.18 57 64.0 4+5 T4 31.07.18 86.0 HB 1-fach 25.10.18 0.1 Chemotherapie 06.05.19 0.4 IMRT+HB
 
DE F VThorsten 59 d 27.02.06 45 85.0 4+5 T3b 08.05.06 85.0 Laparosk.+HB 08.06.06 2.3 HB 3-fach 16.11.07 0.0 and. Behandl.
 
DE F nickname 61 d 20.11.17 58 293 4+5 cT4 18.11.17 293 HB 1-fach 18.11.17 293 HB 2-fach 12.01.18 6.4 Chemotherapie
 
EN F WBoole 70 usa 29.07.09 60 79.0 4+5 T4 25.09.09 0.2 HB 3-fach 15.06.12 0.1 HB 3-fach
 
DE F schairermax 71 e 26.02.15 67 987 4+5
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F nakreu 80 a 03.03.10 71 107 4+5
 
DE Sammo 71 d 08.05.15 67 100 4+5 T3-4 28.05.15 212 HB 1-fach 15.06.15 86.0 HB 1-fach 06.08.15 86.0 IMRT+HB
 
DE F meadowman 81 d 13.06.98 60 2.1 5+4
 
DE MalteR 69 d 16.12.09 63 98.9 4+5 pT2c 13.01.10 98.9 HB 2-fach 04.02.10 16.7 and. Behandl. 18.03.10 1.8 Offene OP
 
DE U Dietrich59 60 d 28.02.15 56 8.0 5+4 T2c 27.03.15 8.4 Offene OP 12.05.16 0.4 IMRT+HB 17.10.18 1.2 IMRT
 
DE F nikos1 70 ch 21.05.10 61 62.0 4+5 3 20.07.10 0.7 HB 3-fach 18.05.11 0.0 IMRT 13.07.11 0.0 HDR-Brachy
 
DE U Lutzi007 61 d 25.04.18 60 46.2 4+5 T3b 06.06.18 36.0 Offene OP 10.09.18 2.2 IMRT+HB 15.01.19 1.3 HB 1-fach
 
DE hvkfp 64 d 10.07.18 63 35.0 4+5 T3b
 
DE F Dieterkarl 60 d 11.02.15 56 92.7 4+5
 
DE F Roland1958 62 d 21.12.09 51 9.8 5+4 09.01.10 9.8 Offene OP 07.06.12 0.2 Protonen 27.04.15 1.5 and. Altern.Med.
 
DE U Holger 57 62 d 22.01.19 62 51.3 4+5 T3a 16.08.19 8.9 Protonen+HB
 
DE Harald62 57 d 31.01.19 57 58.8 4+5 T4
 
DE F Biker61 65 d 06.11.14 60 5.3 4+5 1c 22.01.15 5.3 HB 1-fach 04.05.15 0.0 Protonen 20.07.15 0.0 Andere HB
 
DE raschl42 78 d 17.07.12 70 0.9 4+5 pT3b
 
DE F roro 83 d 03.12.01 65 76.1 4+5 3b 03.12.01 76.1 interm. HB 02.05.02 0.1 Andere RT 03.03.10 39.6 and. Behandl.
 
DE dh-gro 66 d 30.05.07 63 3.6 4+5 T2c 21.08.07 3.6 DaVinci 02.06.08 0.3 Andere RT 15.06.09 1.6 HB 1-fach
 
DE F Hitsch B. 84 d 05.12.08 73 9.0 4+5 T 08.12.08 8.9 HB 1-fach 15.06.09 1.3 HB 1-fach 08.12.09 4.9 HB 1-fach
 
DE F sekuria@t-online.de 79 d 07.01.12 72 9.1 4+5 cT3a- 10.01.06 2.7 and. Behandl.
 
DE F Hans_1959 60 d 15.02.12 53 85.0 4+5 15.02.12 85.0 HB 2-fach 20.08.12 1.8 HB 1-fach 10.10.13 1.1 HB 2-fach
 
DE F Urganori 60 ch 14.07.10 51 26.3 4+5 cT3a 08.11.10 26.3 Offene OP 12.04.11 14.1 HB 1-fach 29.06.11 0.0 Chemotherapie
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Ruger 60 d 15.04.09 50 16.7 4+5 15.04.09 16.7 and. Behandl. 13.07.09 4.7 TUR-P 17.08.09 4.7 TUR-P
 
DE F Steffen P 1970 50 d 04.10.16 46 42.5 4+5 cT3 07.10.16 42.5 Andere HB 30.11.16 42.5 Chemotherapie 07.02.17 42.5 and. Behandl.
 
DE F ganther 76 d 30.05.00 57 19.6 4+5 pT3b 01.03.06 1.8 IMRT
 
DE U LudwigH 86 d 11.05.00 66 4.2 4+5 25.05.00 4.2 HB 3-fach 22.09.01 0.1 Watchful Wait. 30.07.02 1.7 HB 3-fach
 
DE F Jon1949 70 d 15.08.00 51 24.8 3+5 pT3a 26.09.00 25.2 Offene OP 24.01.05 0.3 IMRT 01.04.08 2.7 HB 2-fach
 
DE F Bernd63 57 d 28.04.11 48 6.1 4+4 10.05.11 7.7 Offene OP
 
EN F Martin Wells 66 gb 01.12.07 53 13.6 4+4 2Tc
 
DE F Traveller 70 d 26.06.15 66 5.4 4+4 T2c 01.07.15 5.6 Offene OP 30.09.15 0.6 IMRT 15.01.16 0.5 HB 1-fach
 
DE U TheodorF 77 d 11.07.12 69 6.9 4+4 T3 25.07.12 6.9 HDR-Br.+HB 01.08.12 6.9 HDR-Br.+HB 15.08.12 6.9 IMRT+HB
 
EN F westerville john 72 usa 09.05.08 60 1.4 4+4 15.03.07 1.4 Offene OP 20.06.07 0.3 IMRT 08.10.07 0.0 HB 3-fach
 
DE U Guenter77 79 d 23.05.17 77 23.9 3+5
 
EN F Bob Bishop 74 gb 06.09.09 64 7.2 4+4 T3a 19.11.09 7.3 Offene OP 10.03.10 3.0 IMRT 01.04.11 10.2 interm. HB
 
EN GM 68 cdn 19.12.03 52 80.3 4+4 T3/4 12.01.04 86.8 HB 2-fach 03.03.04 1.1 off. OP+HB 14.05.04 0.1 HB 3-fach
 
EN F DaBash 70 usa 05.05.05 56 12.5 4+4 23.06.05 12.5 DaVinci 01.08.05 1.8 HB 1-fach 25.09.06 0.0 IMRT+HB
 
DE F Lodix 69 d 10.10.12 62 57.0 4+4 T3 13.01.13 54.0 DaVinci 09.09.16 0.3 DaVinci
 
DE F Werner61 59 d 10.09.15 54 4.0 4+4 27.04.16 5.9 Offene OP
 
DE F Sima Siggi 63 d 15.10.16 60 10.6 4+4 pT3b 09.01.17 10.8 DaVinci 26.01.17 2.3 and. Behandl. 10.05.17 0.3 IMRT
 
DE F Peter1937 82 d 23.02.17 80 2.3 4+4 T2b 30.06.17 2.4 Andere HB 28.09.17 0.3 Andere HB
 
DE F Günter55 65 d 09.02.09 54 347 4+4 T3 19.03.09 347 HB 1-fach 22.05.09 40.0 HB 3-fach 08.09.10 0.1 interm. HB
 
EN F Jake Hannam 66 usa 15.03.10 57 5.3 4+4 13.07.10 8.0 and. Behandl. 08.06.12 22.3 HB 1-fach 04.10.12 0.8 HB 1-fach
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE U tybe 56 d 29.05.17 54 9.8 4+4 2a 29.04.13 4.0 Active Surv. 12.07.17 9.8 DaVinci 30.08.17 0.0 Active Surv.
 
DE F Gerd45 74 d 22.11.13 68 4.1 4+4
 
DE F Hans70 82 d 07.01.08 70 7.5 4+4 pT3a 04.02.08 9.0 Offene OP 07.05.08 0.3 HB 2-fach 20.10.08 0.1 HB 1-fach
 
DE Weserhecht 64 d 28.09.17 62 45.3 4+4 cT3 15.11.17 64.5 Offene OP 01.03.18 105 HB 1-fach 11.04.18 0.4 Andere RT
 
DE F ralieb 76 d 13.06.08 65 4.7 3+5 pT2c 21.06.08 9.0 Laparoskopie
 
DE tommyone 53 d 20.10.16 50 4.7 4+4 T3a 20.01.17 4.7 Offene OP 03.05.17 0.3 IMRT 27.10.17 7.2 HB 1-fach
 
DE U Berle65 54 d 08.08.17 52 7.4 4+4 T2c 28.08.17 5.3 DaVinci 19.08.19 0.1 IMRT
 
DE F karlson 73 d 20.02.04 57 3.5 4+4 T 2b 10.01.05 0.0 and. Behandl.
 
DE pepe1961 58 d 22.08.17 56 11.2 4+4 cT2a 13.05.13 5.1 and. Behandl. 10.04.15 7.5 and. Behandl. 11.08.17 11.2 and. Behandl.
 
DE F Reinhold2 74 d 28.11.13 68 7.4 4+4 23.01.14 7.4 Offene OP 11.05.15 0.3 IMRT
 
DE F Moewe1 67 d 12.05.14 62 6.1 4+4 T2 22.10.14 6.1 HIFU
 
DE Ernst 60 a 24.01.18 59 9.7 5+3 19.04.18 9.7 DaVinci
 
DE reihei 84 d 10.11.00 65 4.3 4+4 T2a 04.04.01 7.9 DHB n. L. 21.06.06 6.4 IMRT 01.06.11 6.6 HB 1-fach
 
DE Horst_1941 79 d 05.12.14 73 13.1 4+4 12.12.14 13.1 interm. HB 30.03.17 140 HB 2-fach 04.04.17 73.1 and. Behandl.
 
DE F Elbprinzessin 64 d 09.12.14 58 7.3 4+4 06.10.14 7.3 Watchful Wait. 06.01.15 7.9 and. Behandl. 10.02.15 7.9 DaVinci
 
DE PeterP 66 d 17.09.05 54 17.2 4+4 3b 20.01.06 18.0 HB 3-fach 30.06.06 0.8 HB 2-fach 01.07.06 0.8 Chemotherapie
 
EN F Markusha 74 f 15.04.09 63 286 4+4 T2c 15.06.09 0.3 HB 2-fach 15.02.11 5.5 Andere RT 28.02.13 48.5 and. Behandl.
 
DE F dolde48 71 d 08.02.18 70 30.8 4+4 cT3 22.03.18 30.8 HB 1-fach 27.03.18 27.6 HB 2-fach 21.04.18 2.7 HB 1-fach
 
DE wotan 69 d 24.07.08 66 50.0 4+4 pT3a 18.08.08 118 HB 3-fach 08.04.09 8.5 Chemotherapie 28.04.10 2.4 and. Behandl.
 
DE F MichaelF34 63 d 15.12.05 49 4.2 4+4 T3B 01.02.06 5.7 HB 3-fach 05.08.06 0.0 Chemotherapie 16.04.07 0.0 Andere RT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
EN F Rick Durbin 72 usa 27.11.01 54 20.4 4+4 T3b 07.06.02 20.4 Offene OP 06.08.06 0.0 HB 2-fach
 
DE F Andy1960 59 d 19.07.16 56 8.5 4+4 T3 19.07.16 8.5 HB 2-fach 03.04.17 0.1 DaVinci 07.08.17 0.1 IMRT
 
DE F Wolfgang51 69 d 18.11.08 57 22.2 3+5 26.01.09 32.4 Offene OP 27.01.10 1.1 Andere HB 24.11.10 6.1 Hyperthermie
 
DE U Harald48 72 d 03.09.18 70 48.0 4+4 T3b 10.12.18 48.0 Andere HB 19.12.18 48.0 HB 2-fach 08.02.19 2.3 Andere HB
 
DE U Helmut58 59 d 10.06.17 57 10.3 4+4 T3a 12.12.16 10.3 HB 2-fach 20.03.17 10.3 IMRT+HB
 
DE F Wolfgang-1937 82 d 01.03.00 63 8.8 4+4 01.08.00 10.8 off. OP+RT 08.08.11 6209 HB 1-fach
 
EN F tommofo 67 usa 08.06.04 52 18.1 4+4 t
 
DE KalleE 73 d 21.01.09 71 8.7 3+5 30.04.09 8.7 Offene OP 01.03.10 0.3 Ionen
 
DE Karl1945 65 d 26.11.08 63 296 4+4 cT3b 23.12.08 296 HB 3-fach 10.06.10 46.9 TUR-P
 
EN F Pierre le Brocq 70 gb 10.05.11 62 41.3 4+4 T3b 31.05.11 41.3 HB 1-fach 19.10.11 3.0 IMRT+HB 09.12.11 2.0 HB 1-fach
 
DE Tochter_53 66 d 11.12.15 62 9.7 4+4 21.01.16 9.7 Offene OP 01.07.16 0.1 IMRT+HB 01.03.17 2.0 HB 1-fach
 
DE dillinger 70 d 01.02.08 59 10.0 4+4 13.03.08 10.0 Offene OP 01.10.08 0.1 IMRT+HB
 
DE F Johan1937 82 d 28.07.10 73 23.2 4+4 T2b 01.10.10 27.2 HB 2-fach 06.01.11 27.2 IMRT+HB 18.02.11 0.1 HB 1-fach
 
DE F erich s34 73 d 10.09.05 59 11.5 4+4 T3a 01.11.05 13.7 HB 3-fach 28.02.07 0.2 IMRT
 
DE F Ingorion 63 d 15.10.10 54 2500 4+4
 
DE Mick17 53 ch 02.05.19 52 5.5 4+4 05.06.19 5.4 DaVinci
 
DE F Willi_52 67 d 29.02.12 60 26.0 4+4 05.04.12 35.3 HB 1-fach 12.06.12 4.4 HB 3-fach 03.04.13 0.2 Protonen
 
DE helmutm34 79 d 01.02.98 59 20.0 4+4 T2c 18.02.98 32.0 Offene OP 01.12.03 2.6 Ionen 28.11.05 2.0 HB 1-fach
 
DE F Elbuhu 63 d 28.02.13 57 72.2 4+4 T3b 19.04.13 84.8 HB 1-fach 10.06.13 5.4 Offene OP 23.09.13 2.9 IMRT
 
DE U MichaNRW 53 d 11.04.16 49 8.2 4+4 T1c 01.07.16 11.5 DaVinci 04.11.16 0.6 IMRT+HB
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Paule412 66 d 06.04.16 63 11.6 4+4 pT2c 28.04.16 11.3 HB 1-fach 06.06.16 2.3 HB 1-fach 26.07.16 5.8 HB 1-fach
 
DE klaus55 64 d 03.05.12 57 10.9 4+4 cT2a 11.06.12 10.9 IMRT+HB 15.08.12 10.9 HDR-Br.+HB
 
DE U carloso 73 d 12.01.16 70 14.6 4+4 G2 25.02.16 14.0 Offene OP 26.05.16 0.0 and. Behandl. 08.02.17 0.0 and. Behandl.
 
DE F Ralph1960 59 d 23.02.16 56 2.3 4+4 2c 08.04.16 2.5 Laparoskopie
 
DE F Mistral 80 d 11.02.08 69 18.0 4+4 3a 07.04.08 18.0 Protonen+HB
 
DE U Herr B aus E 44 d 28.02.19 44 97.6 4+4 18.03.19 98.0 and. Altern.Med. 14.05.19 66.7 DaVinci 27.08.19 0.1 Ionen+HB
 
DE F WolfgangMi 81 d 23.05.01 63 4.3 5+3 T2b 19.06.01 4.3 HB 1-fach 19.11.01 0.1 Offene OP 20.11.01 0.0 Watchful Wait.
 
DE F hans76 89 d 13.10.06 76 8.6 4+4 T2b 15.10.00 10.0 Watchful Wait. 13.10.06 8.6 HB 1-fach 06.06.08 0.1 interm. HB
 
DE F Martin H 77 d 01.12.09 67 53.1 4+4 cT3b 30.12.09 53.1 HB 1-fach 22.02.10 1.8 and. Behandl. 19.04.11 0.1 interm. HB
 
DE N tolledeu 55 d 27.11.19 55 17.4 4+4 cT3 16.03.20 1.2 IMRT+HB
 
EN F HorstKG 78 aus 22.12.08 67 4.4 3+4 T2c 20.01.09 4.9 Offene OP 12.09.11 0.4 IMRT 25.10.16 1.2 Offene OP
 
DE F Tornad1 75 d 06.02.13 68 32.6 3+4 T2c 25.06.13 32.6 DaVinci 03.07.13 27.6 DaVinci
 
DE F Rollingrudy 62 BR 01.07.14 57 4.5 4+3 pT2b
 
DE F Didi1941 79 d 02.12.10 69 7.0 3+4 T2c 02.03.11 7.0 HDR-Brachy
 
DE F Emmedi 63 ch 30.11.11 55 1.8 3+4 T2b 20.12.11 1.8 Offene OP 01.03.12 0.1 HB 1-fach 26.03.12 0.0 IMRT
 
DE Diskus 69 d 08.11.12 62 5.4 4+3 14.03.13 4.5 HIFU
 
DE U martinwk 62 d 20.12.16 58 8.8 3+4 T2c 09.02.17 7.9 NanoKnife 17.04.19 2.5 NanoKnife
 
DE F Tester02_neu 80 ch 19.01.01 61 18.1 4+3 T1c 18.08.02 18.2 HB 3-fach 05.10.06 12.8 IMRT 10.10.08 27.9 Offene OP
 
DE F Bernhard-H 62 d 13.09.12 55 7.8 3+4 T2c 13.05.13 9.8 Offene OP
 
DE F Biester 60 d 10.01.13 54 15.9 4+3
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Börni59 60 d 24.02.17 58 16.4 3+4 31.07.17 10.0 DaVinci
 
EN Terry Herbert 72 aus 12.08.96 54 7.2 3+4 T2b 12.08.96 7.2 Active Surv. 10.06.04 8.6 TUR-P 01.05.07 0.2 HB 1-fach
 
DE F Gerhard 69 d 17.05.13 63 3.2 3+4 T1c 17.06.13 3.2 DaVinci
 
DE F Thorsten1955 64 d 15.02.17 62 6.7 3+4 T2 28.06.15 3.5 TUR-P 16.02.17 6.7 Offene OP 15.03.17 0.0 Laparoskopie
 
DE U Franzlxaver 53 d 12.10.12 45 14.6 4+3 25.03.13 10.7 DaVinci 27.08.14 0.3 Offene OP 16.08.17 1.1 Offene OP
 
EN F Peter 70 79 e 03.12.08 67 9.8 3+4
 
EN F BrookS 61 usa 14.10.14 56 5.5 3+4 pT3b 21.11.14 0.1 Offene OP 17.02.15 0.1 IMRT
 
EN F Russ Suereth 83 usa 05.10.00 64 32.0 4+3 05.12.00 32.0 Offene OP 02.03.01 0.1 HB 1-fach 11.04.01 0.1 Protonen
 
DE F manu 63 d 19.07.13 57 42.9 4+3 pT3a 04.10.13 42.9 DaVinci 19.12.13 1.1 HB 1-fach 29.01.14 0.8 IMRT
 
EN F TonyPW 73 gb 08.01.10 64 1.5 4+3 20.12.09 1.5 TUR-P 20.02.10 1.5 Laparoskopie 31.05.11 0.1 and. Behandl.
 
DE U Ru61 58 d 24.05.17 56 59.6 4+3 29.07.17 59.6 HB 1-fach 16.10.17 1.9 Offene OP 12.03.18 0.0 and. Behandl.
 
DE jürgvw 80 ch 17.09.00 65 207 3+4 03.10.00 208 HB 2-fach 27.02.06 13.5 Andere HB 05.07.06 20.9 Chemotherapie
 
DE F Klaus52 67 d 22.09.09 57 7.7 3+4 T1c 05.11.09 8.1 LDR-Brachy 19.06.13 14.0 Offene OP 11.09.13 24.0 HB 1-fach
 
DE F Andy 56 ch 03.09.09 46 11.2 3+4 pT2c 25.10.09 11.2 Laparoskopie
 
DE F Onni01 68 d 22.10.08 57 5.3 3+4 pT3a 17.12.08 10.1 Offene OP 04.03.09 0.1 IMRT 12.09.13 1.4 HB 2-fach
 
DE F rolandundnora 80 d 08.12.01 62 4.4 3+4 T2b 25.11.99 4.1 Watchful Wait. 19.02.02 3.8 Watchful Wait. 05.08.02 5.4 Watchful Wait.
 
EN F Glen Fotre 81 usa 12.03.12 74 5.8 4+3 04.01.13 5.8 Protonen
 
EN F Timothy Hotujec 69 usa 07.07.02 52 46.0 4+3 T2c
 
EN F FrankF 67 usa 11.12.08 56 3.4 3+4 T1c 26.03.09 3.4 DaVinci 25.05.10 0.5 HB 3-fach 27.07.10 0.0 IMRT
 
DE F Norbert 67 f 14.07.94 42 38.0 4+3 T1c 15.07.95 38.0 Offene OP 02.02.06 0.6 IMRT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Thomas 54 d 01.05.08 43 4.6 3+4 T2b 26.08.08 4.6 Protonen
 
DE F Ibo44 60 d 27.09.16 57 4.6 3+4 22.12.16 5.1 DaVinci
 
DE F Sigi39 80 d 11.04.11 72 7.2 3+4 t1a
 
DE Rietzy 71 d 06.12.05 57 7.4 3+4 T2a 11.02.06 7.4 LDR-Brachy
 
DE F Andie-MD 56 d 08.10.13 50 5.3 3+4 T2c 05.02.14 4.8 Offene OP 06.03.14 4.8 HB 1-fach 26.05.14 0.4 Protonen
 
DE F Hajoke 85 d 15.01.04 70 10.0 3+4 T1c 16.01.04 10.0 LDR-Brachy 26.05.09 0.3 TUR-P 04.06.09 0.2 TUR-P
 
DE F GS49 70 d 12.07.12 63 6.5 3+4 1b 20.09.12 6.5 DaVinci
 
DE F kallez 63 d 22.12.09 53 52.3 4+3 pT1 04.02.09 52.3 Offene OP 10.08.09 3.4 IMRT+HB 04.03.11 1.9 Laparoskopie
 
DE F jürgen r. 63 d 13.01.08 52 10.5 3+4 15.02.08 11.9 LDR-Brachy 15.03.10 8.2 IMRT 20.03.10 8.1 HB 1-fach
 
DE F Schneehase 78 d 15.09.03 62 14.2 4+3 pT3b 15.09.03 12.7 Offene OP 15.04.05 3.5 HB 1-fach 25.09.07 5.1 HB 2-fach
 
EN F George_H 69 gb 12.04.05 54 182 4+3 T4 14.04.05 182 IMRT+HB 18.09.07 0.1 Active Surv. 17.05.10 21.0 HB 2-fach
 
DE F charly54 65 d 16.01.14 60 5.9 3+4 T1c 03.04.14 5.5 Protonen+HB 29.06.14 0.4 HB 2-fach
 
DE Michael A. 78 d 08.09.03 61 21.8 3+4 T2a 28.10.03 21.8 DHB n. L.
 
DE F Stefan39 80 d 21.02.11 72 10.5 3+4 pT1c 09.06.11 10.2 Offene OP
 
EN F AllenR 73 gb 03.03.09 63 13.1 4+3 T1c 06.05.09 13.1 Offene OP 01.10.11 0.2 IMRT
 
DE meni.li. 60 d 11.08.05 48 100 3+4 11.08.05 100 Offene OP 12.08.05 0.1 HB 1-fach 11.02.06 0.1 Chemotherapie
 
DE F ThomasFR 55 d 02.05.14 49 7.7 3+4 T 07.07.14 7.7 DaVinci
 
DE U hartmuth 72 d 16.05.07 60 44.9 3+4 T3a 18.07.07 49.4 HB 3-fach 30.04.09 0.0 Active Surv. 25.04.10 12.5 HB 3-fach
 
DE F tobo62 57 d 06.12.13 51 6.4 4+3 pT3a 02.06.14 6.9 DaVinci
 
DE F detlev vk 64 d 06.08.09 54 283 3+4 T2c 11.08.09 244 HB 1-fach 25.08.09 244 and. Behandl. 25.11.09 10.3 Andere RT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
EN F stephenb 73 cdn 30.09.10 64 15.0 3+4 t2b 08.06.11 14.0 LDR-Brachy
 
DE F tewalf41 78 d 18.09.03 62 8.4 3+4 T2c 18.11.03 10.1 Offene OP 21.02.06 0.2 Andere HB 14.10.08 6.1 IMRT
 
EN F Arek Daniel 55 aus 06.10.06 41 8.1 4+3 21.11.06 9.1 DaVinci
 
DE F GeorgH 70 a 06.09.05 55 8.4 3+4 03.11.05 9.0 Laparoskopie 08.11.05 9.0 HB 1-fach
 
EN F Tom Johnson 82 usa 01.03.96 59 110 4+3 T4 13.01.96 110 HB 2-fach 01.07.96 0.1 HB 2-fach 05.11.01 3.0 Active Surv.
 
DE F angst52 67 d 26.01.10 58 7.5 3+4 pT2c 09.03.10 7.0 Offene OP
 
DE U RainerS 59 d 17.02.07 46 6.0 3+4 T2b 15.03.07 6.0 Offene OP 27.12.11 0.2 IMRT
 
DE F Frank.S 60 d 15.11.00 41 6.4 3+4 12.01.01 6.4 Homöopathie 20.06.01 6.1 DHB n. L. 12.04.18 2.2 Offene OP
 
DE F silver dollar 72 d 25.06.08 60 14.7 3+4 T2a 31.07.08 14.7 Offene OP 27.01.10 0.0 and. Behandl. 02.03.10 0.0 and. Behandl.
 
DE U SeppS58 61 d 30.06.09 51 4.7 4+3 pT3a 12.10.06 3.2 and. Behandl. 30.10.09 4.7 Offene OP 26.11.12 0.1 IMRT
 
DE F premme 74 d 10.07.03 58 5.8 3+4 pT1c 30.11.05 7.4 and. Behandl. 30.11.06 7.4 and. Behandl. 16.03.09 10.4 TUR-P
 
DE F LJM_NRW_56 63 d 30.07.14 58 18.4 3+4 T2c 14.10.14 23.3 DaVinci 03.01.17 0.3 IMRT
 
DE F BERNET 60 d 09.03.09 50 0.5 4+3 cT2b 05.05.09 0.2 Offene OP
 
DE F himbeerbubi 65 ch 04.02.14 60 13.3 3+4 t1c 11.09.14 13.3 HIFU 08.12.14 16.2 HIFU 25.05.16 0.0 DaVinci+RT
 
DE F Locke 63 b 20.02.18 62 2.3 4+3 T2c
 
DE U Loewen 72 d 10.11.05 57 35.0 3+4 pT3b 10.11.05 35.0 Offene OP 20.03.06 0.2 IMRT+HB 16.03.09 1.3 IMRT
 
DE tubaspieler 67 d 20.07.09 57 6600 4+3 pT1C 28.07.09 6481 Andere HB 18.08.09 6481 Ionen 25.07.18 29.4 Ionen
 
EN F Tom Dillon 78 usa 11.05.07 66 3.9 3+4 T1c 13.08.07 3.9 DaVinci
 
EN F Dave Chappell 67 gb 22.03.11 59 76.0 4+3 3 01.06.11 76.0 IMRT+HB 20.06.11 76.0 TUR-P
 
DE F Markus 53 d 01.09.14 47 12.0 4+3
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Netsreg 79 d 12.12.08 68 5.5 4+3 22.02.09 0.0 DaVinci
 
DE U michele 69 d 02.12.13 63 9.4 4+3 T2c 15.04.14 9.4 and. Behandl. 07.05.15 0.5 and. Behandl.
 
DE U prost_malo 70 d 01.06.10 61 4.1 3+4 12.11.15 9.3 Active Surv.
 
EN F Dan Kasper 64 usa 11.04.12 57 71.4 4+3 06.11.12 71.4 HB 1-fach 01.08.14 0.1 Andere HB 18.03.16 0.1 interm. HB
 
DE F Heinz54 65 d 19.12.08 54 489 4+3 pT2c 23.12.08 489 HB 2-fach 27.01.09 170 HB 1-fach 16.02.09 170 and. Altern.Med.
 
DE Eduard54 65 d 12.02.09 55 5.9 4+3 T1c 31.03.09 5.9 DaVinci 05.05.15 0.6 IMRT
 
DE Hans-J. 74 d 27.10.04 58 22.9 4+3 T3/T4 25.01.08 112 interm. HB 28.02.08 40.7 Ionen+HB 15.07.08 0.7 TUR-P
 
DE Tritus59 61 ch 08.03.18 59 16.8 3+4 T1c 31.05.18 50.3 DaVinci 02.10.18 0.2 IMRT
 
DE VolkerCz 71 d 20.09.05 64 965 4+3
 
EN F Jack_J 81 usa 11.01.98 60 5.6 3+4 T 27.01.98 5.6 LDR-Brachy
 
DE U Hans B. 70 d 23.11.02 53 14.0 3+4 2a 19.02.03 14.0 Offene OP 16.05.18 0.7 IMRT
 
EN F Wayne 72 usa 20.08.07 60 4.0 3+4 11.10.07 4.0 DaVinci
 
DE Dan_1962 57 L 29.11.17 55 10.6 4+3 cT2c 21.02.18 13.0 Offene OP
 
DE U Manni52 68 d 05.10.17 65 5.7 4+3 T3a 01.10.17 5.8 Active Surv. 19.02.19 10.2 Offene OP 05.03.19 0.0 Active Surv.
 
DE Wolfgang aus Berlin 67 d 01.12.04 51 3.6 3+4 12.08.05 4.8 Active Surv. 16.10.13 25.0 Hyperthermie 18.02.16 22.0 Offene OP
 
EN F dansencier 68 gb 18.06.10 59 4.2 3+4 - 25.11.10 3.9 DaVinci
 
DE F DonArts 69 d 13.12.13 62 26.0 3+4 20.01.14 26.4 Watchful Wait. 20.05.15 11.0 TUR-P
 
DE Dokikik 76 d 21.03.18 75 8.0 4+3 T2a 27.06.18 8.0 HIFU
 
DE F Joerg02 67 d 15.05.08 55 6.7 3+4 T2c 11.06.08 6.7 Offene OP 23.02.10 0.4 IMRT+HB
 
DE F Frieder 72 ch 12.12.12 65 6.5 4+3 30.01.13 6.5 DaVinci 31.03.13 0.0 and. Behandl. 31.12.13 0.0 and. Behandl.
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE U MANFRED SEITZ 75 d 01.08.08 64 4.7 3+4 pT2c 04.11.08 4.7 Offene OP 11.03.10 0.2 IMRT 06.09.12 0.8 and. Behandl.
 
DE Helmut.2 74 d 27.05.98 56 9.8 4+3 pT3b 07.07.98 8.3 Offene OP 19.12.01 1.0 HB 2-fach 09.03.05 1.0 IMRT
 
EN F CalvinW 69 gb 12.12.06 56 13.0 3+4 T 25.06.07 13.0 Offene OP
 
DE U Optimist 86 d 01.03.00 67 6.4 3+4 T 2a 01.10.01 13.8 Active Surv. 01.02.03 17.1 HB 1-fach 01.08.03 8.2 HB 3-fach
 
DE F klasch40 79 d 28.02.08 68 14.8 3+4 pT3a 08.04.08 14.8 Offene OP 22.02.13 0.4 Andere RT
 
DE F guenter-p 76 d 10.06.09 65 5.9 3+4 15.09.17 9.8 and. Behandl. 23.09.17 9.8 HB 1-fach 16.10.17 9.8 IMRT+HB
 
DE werner 77 d 06.12.01 66 309 3+4 T 7.2 06.12.01 309 HB 3-fach
 
DE Hartmut S 67 d 01.03.13 61 11.0 4+3 10.04.13 11.0 Offene OP 22.02.17 3.3 DaVinci 21.06.17 2.0 IMRT
 
DE Peter68 51 d 29.06.17 49 4.2 3+4 28.11.17 4.4 LDR-Brachy
 
DE Paule 49 d 23.06.17 47 7.2 4+3 T1
 
DE U WernerJ 75 d 20.11.07 63 7.3 3+4 27.11.07 7.3 Offene OP 25.03.08 0.5 IMRT 30.06.10 1.4 IMRT
 
DE U Willi1958 61 d 01.04.18 60 6.3 3+4 cT1c 31.08.18 6.0 LDR-Brachy
 
DE F Hiwo52 67 d 10.02.10 58 13.0 4+3 02.03.10 13.0 Offene OP 23.03.11 0.2 and. Behandl. 29.01.13 0.5 and. Behandl.
 
DE F Bernhard A. 67 d 11.05.05 53 5.5 4+3 T2b 15.10.05 5.5 HDR-Br.+HB
 
DE U Optimist1954 66 d 01.07.17 63 1000 3+4 T2 15.08.17 1000 HB 1-fach 05.12.17 67.0 Chemotherapie 01.12.19 0.1 interm. HB
 
DE cligensa 83 d 28.10.98 61 32.0 3+4 T1/2c 07.11.05 1.0 AAC 12.12.98 32.0 HB 2-fach 09.02.99 1.2 HB 3-fach
 
DE U daniela3 76 d 01.05.15 71 5.4 3+4 T1C 10.06.15 6.2 Offene OP
 
DE F Hope for Life 71 d 15.11.15 67 14.9 3+4 05.02.16 0.5 HB 1-fach 03.03.16 1.2 Chemotherapie 05.08.16 0.5 IMRT
 
DE franzec 67 d 27.08.14 62 5.6 3+4 01.10.14 5.6 Offene OP 02.01.15 0.1 Andere RT
 
DE F cyber47 72 d 16.05.14 67 2.1 4+3 T1c 23.02.15 2.5 and. Behandl. 23.02.15 2.5 IMRT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F helmut.k 72 d 18.09.09 61 6.7 3+4 T3a 15.10.09 6.7 Offene OP 01.02.10 0.0 IMRT 15.10.14 2.0 IMRT
 
EN F PIMarine 66 usa 08.08.17 64 6.6 4+3 T1c 01.10.18 7.1 Offene OP
 
DE F Hans-DieterK 73 d 02.02.10 64 7.4 4+3 14.04.10 9.1 Offene OP
 
DE F Frau40 56 d 11.11.14 50 5.9 3+4 28.04.15 5.5 HIFU 31.05.17 6.6 Offene OP
 
DE F snoopy1958 61 d 02.12.14 56 7.2 3+4 06.02.15 7.2 DaVinci
 
DE U Hartmut123 64 d 08.10.12 57 320 3+4 T1c 03.04.13 320 DaVinci
 
DE U papsi 68 d 01.09.18 66 10.9 4+3 T1c 27.11.18 9.0 IMRT
 
DE F Peter SP 68 d 05.05.06 55 9.8 4+3 t2c 06.09.06 9.8 HDR-Br.+HB
 
DE U Waldemar49 70 d 10.08.17 68 18.6 3+4 T1c 23.07.18 26.1 Protonen+HB
 
DE F RalfTongkrut 62 d 09.01.18 61 7.5 3+4 cT2a 12.02.18 7.7 DaVinci
 
EN F Toby_1962 57 f 27.06.14 52 12.6 3+4 T2 18.07.14 12.6 DaVinci
 
EN F John M Stankus 60 usa 14.07.08 48 159 4+3 T3a
 
DE Dieter57 63 d 07.02.18 61 5.8 4+3 T1c 03.01.19 5.2 DaVinci
 
DE U Bernd70 50 d 01.06.17 47 8.0 4+3 T2c 04.11.17 8.0 DaVinci 10.01.19 0.1 IMRT
 
EN F Petereb 77 za 22.12.07 65 1121 4+3 T4 22.12.07 1121 Andere HB 07.01.08 1121 HB 1-fach 04.04.08 2.1 HB 1-fach
 
DE F Urs56 63 ch 14.11.14 58 4.7 3+4 24.11.14 4.7 Laparoskopie
 
DE F Andreas 56 a 26.01.10 47 4.9 3+4 PT2a 22.04.10 3.9 Offene OP
 
EN F LesB1947 73 cdn 19.08.08 61 12.0 3+4 2 19.08.08 10.0 Watchful Wait. 20.02.09 12.0 HB 1-fach 19.11.09 0.0 Offene OP
 
DE F Thomas69 50 d 20.02.18 49 37.8 4+3 cT1c 22.03.18 37.8 off. OP+HB 17.07.18 1.5 Chemotherapie 27.02.19 0.1 off. OP+HB
 
EN F TRee2008 61 usa 12.08.08 49 3.0 4+3 T1c 11.12.08 3.0 HB 1-fach 16.03.09 0.1 Protonen+HB
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE Peter G 71 ch 22.12.00 56 8.9 3+4 3b 19.09.01 12.0 Offene OP 01.07.02 0.4 IMRT 18.12.03 8.6 HB 3-fach
 
DE F Walther 66 d 05.06.10 57 10.4 3+4 pT3a 03.08.10 11.0 Offene OP 01.09.11 0.3 IMRT
 
DE Ralf_S_Jahrgang_1966 53 d 29.10.15 49 14.0 3+4 T2c
 
EN F Anton Schwarz 64 gb 16.04.08 52 4.2 3+4 T1c 21.02.08 4.2 Active Surv.
 
DE F tgp1955 64 d 16.04.10 55 4.5 4+3 pT2a 27.05.10 5.7 Offene OP 16.11.10 0.1 IMRT
 
DE F artisun51 69 d 27.03.09 58 5.9 3+4 11.06.09 5.9 DaVinci 07.07.11 0.2 IMRT
 
DE Canavar 52 d 27.09.11 44 5.0 4+3 pT2c 26.10.11 5.0 DaVinci
 
EN F KarlEmagne 54 cdn 01.04.19 54 13.3 4+3
 
DE F Roland67 52 a 30.04.15 48 8.2 3+4 cT2 19.08.15 8.2 DaVinci
 
DE U Daniel K 62 d 04.04.08 51 3.4 3+4 T1c/T 23.06.08 5.9 Offene OP
 
DE RuStra 68 d 31.08.02 54 10.0 4+3 T3c 22.11.02 6.9 HB 3-fach 12.12.06 7.0 HB 2-fach 13.10.08 2.2 HB 3-fach
 
EN Andreas 47 52 j 24.07.14 47 6.2 3+4 T2c 02.02.15 5.9 Active Surv.
 
EN F Claus Lohmar 56 gb 01.07.16 52 5.2 3+4 01.03.16 5.2 Active Surv.
 
DE F Ulli65 54 d 16.10.15 50 9.9 3+4 T2c
 
DE F Maik53 53 d 18.11.17 51 12.0 4+3 06.02.18 12.0 DaVinci 06.10.18 0.5 IMRT
 
DE U Romano61 59 d 30.04.15 54 9.8 3+4 T2c 07.10.15 7.3 NanoKnife 16.09.19 2.4 Protonen
 
DE F 66plus 82 d 09.03.09 72 9.0 3+4 pT3a 04.06.09 8.5 DaVinci 03.11.10 0.6 IMRT 20.01.14 3.2 DHB n. L.
 
DE F Reinhard47 72 d 03.04.18 71 21.0 3+4 29.06.18 36.4 Offene OP
 
DE Bertil P. 61 d 02.08.01 49 136 3+4 06.09.01 142 DHB n. L. 09.12.03 5.3 AAC 29.09.05 76.4 Andere HB
 
DE Roland64 55 d 06.02.13 49 6.5 3+4 01.08.13 6.1 Hyperthermie 23.06.14 6.4 Hyperthermie 05.11.15 10.4 NanoKnife
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F AT_1966 53 a 24.11.15 49 6.4 4+3 16.09.15 10.2 Offene OP
 
DE F rla@myP 65 d 14.12.09 54 12.8 3+4 T1C 01.03.10 12.8 DaVinci 18.02.13 0.2 Andere RT 01.07.14 1.6 Offene OP
 
DE U Hoppela 60 d 28.06.19 59 3.9 3+4 T2c
 
DE Reinhard 76 d 18.06.98 57 15.0 3+4 T2a 28.07.98 15.0 Offene OP 03.04.02 2.0 TUR-P 27.06.02 0.9 IMRT
 
DE F Epon59 61 d 06.03.15 56 8.4 3+4 cT2c 30.04.15 9.2 Protonen
 
DE F Christian 58 d 23.04.09 48 5.4 3+4 T2a 23.04.09 3.6 TUR-P 21.02.12 4.2 TUR-P
 
DE F Ringe 79 d 14.02.02 61 190 4+3 T3a 24.02.02 190 Andere HB 01.04.05 5.1 and. Behandl. 16.05.06 21.0 and. Behandl.
 
DE F norbert177 58 d 14.09.15 54 4.9 3+4 T2c 01.11.15 4.9 DaVinci
 
DE F Ernstt 79 d 13.12.04 63 6.1 3+4 cT3a 13.12.04 6.1 Watchful Wait. 14.08.13 18.6 and. Behandl. 24.06.14 20.6 HB 1-fach
 
DE F royr 64 d 11.12.14 59 15.3 4+3 T3b 06.02.15 17.9 Offene OP 24.04.15 1.6 and. Altern.Med. 18.05.15 1.8 Offene OP
 
DE Max-1964 56 d 03.05.18 54 7.6 4+3 19.07.18 6.9 DaVinci
 
DE F konzepi 77 d 19.07.10 68 3.9 3+4 T1c 10.11.10 3.9 Protonen 10.11.10 3.9 TUR-P
 
DE koga_m 58 d 07.05.19 57 11.7 4+3 17.11.19 11.0 DaVinci
 
DE JoeD 52 d 20.05.19 52 34.0 4+3 T3a 01.07.19 34.0 DaVinci
 
DE F maurice23 60 d 08.11.12 53 2.8 3+4 T2c 03.05.13 3.5 Offene OP
 
DE Gerd´42 68 d 15.05.03 61 75.0 3+4 T3 24.06.03 75.0 interm. HB 24.06.03 75.0 and. Behandl. 04.04.05 8.1 and. Behandl.
 
DE F Peter54 65 d 18.04.12 58 41.3 4+3 cT2c 08.10.12 33.0 IMRT+HB
 
DE AGAT1952 67 a 31.01.12 60 7.3 3+4 cT2 24.04.12 12.1 LDR-Brachy
 
DE Hvielemi_'53 65 ch 03.06.10 57 9.5 4+3 cT2 18.08.10 20.0 Offene OP 17.09.10 0.1 HB 1-fach 15.09.11 0.1 and. Behandl.
 
DE F Karli 86 ch 22.04.09 76 6.2 4+3 cT3 11.05.09 6.2 TUR-P 07.07.09 6.2 Protonen 09.12.15 53.3 HB 1-fach
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F oktaviajazz 56 d 11.02.16 53 5.0 4+3 T1c 04.01.17 7.7 DaVinci
 
DE WernerS 71 d 15.06.03 62 16.0 3+4 pT2b 29.10.03 16.0 Offene OP 25.04.04 0.9 Andere RT 16.06.04 1.8 HB 1-fach
 
DE Mivog 69 a 25.06.19 69 12.1 3+4 T3b 22.08.19 12.1 Offene OP
 
DE F PeterS34 74 d 10.09.08 63 5.5 3+4 T2c 06.10.08 6.6 Offene OP 27.02.09 4.8 HB 3-fach 25.01.10 0.1 IMRT+HB
 
DE F hobbesdu 60 d 02.12.08 48 5.3 3+4 T1c 12.01.09 5.3 Offene OP
 
DE Hans_ 56 a 15.01.18 55 13.6 4+3 T3a
 
DE Hampe42 74 ch 10.06.10 68 174 3+4 cT4 25.06.10 174 HB 2-fach 21.03.11 4.3 HB 1-fach 11.08.11 3.5 Andere RT
 
DE F bernt34 77 d 06.04.04 61 5.9 3+4 T2b 17.05.05 6.3 IMRT+HB
 
DE F bergel 60 d 11.04.11 52 5.0 3+4 pT2b 24.09.12 7.0 HDR-Brachy
 
DE oldcopman53 66 d 25.06.10 57 5.7 3+4 T1c 11.10.10 5.7 and. Behandl. 22.10.10 5.7 and. Behandl. 07.12.10 1.3 off. OP+RT
 
DE Hero 65 d 01.02.19 65 6.8 4+3 2c 14.02.19 6.8 DaVinci
 
DE U Amadeus 69 d 07.09.18 68 19.6 3+4
 
DE F Xaver34 79 d 01.03.07 66 9.0 4+3 19.03.07 9.0 Offene OP 01.04.07 0.1 HB 1-fach 10.09.07 0.0 IMRT
 
DE F LeNovo 58 d 15.08.12 50 5.7 4+3 cT2a 24.09.12 4.3 DaVinci
 
DE F Peter_1948 71 d 25.09.12 64 7.8 3+4 G3 15.10.12 8.2 DaVinci
 
DE F piemdschi 57 d 14.03.16 54 2.8 4+3 14.06.16 2.7 Offene OP
 
DE U Bernd1962 58 d 20.08.19 57 4.5 3+4 T1c 12.08.19 4.5 Active Surv. 09.12.19 3.4 Active Surv. 12.02.20 3.6 Active Surv.
 
DE F Karl_ue 71 d 06.04.10 62 6.5 3+4 T1c 27.04.10 8.9 DaVinci 14.10.15 0.1 IMRT
 
DE Rolli57 63 d 21.02.14 57 4.2 3+4 15.07.16 2.9 HIFU
 
DE F rudi34 86 d 01.08.00 67 13.0 4+3 pTb3 17.11.00 14.0 Offene OP 15.01.01 0.7 HB 2-fach 21.05.01 0.3 Andere RT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F Olli1954 65 d 16.05.11 57 3.5 3+4 pT3b 16.05.11 1.1 Offene OP
 
DE mike1160 59 d 14.11.05 45 6.5 4+3 24.11.05 6.8 Offene OP
 
DE F Eca_ 52 ch 01.09.14 47 3.9 3+4 T1c 11.11.14 8.0 DaVinci
 
DE U Kalle 53 d 13.08.19 52 2.7 3+4 T2a 27.11.19 3.4 LDR-Brachy
 
DE U zr1000a 53 d 17.05.19 53 4.3 3+4 T1c 18.08.19 5.5 DaVinci
 
DE F Detlef 1952 67 d 07.11.12 60 6.9 3+4 T1c 12.12.12 7.8 Offene OP 22.03.13 0.0 IMRT
 
DE U josonn 60 d 06.07.10 51 7.0 4+3 cT2 08.12.10 8.5 Protonen
 
DE U Flüstermann 67 d 03.05.16 64 33.4 4+3 cT2c 22.08.16 38.4 Protonen 26.08.16 38.4 Andere HB 02.11.16 3.2 Protonen
 
DE F HelmutS49 70 d 26.08.03 54 41.3 3+4 T2c 26.08.03 41.3 Offene OP 24.10.05 1.3 and. Altern.Med. 29.01.06 1.3 Hyperthermie
 
DE dwj1955 64 d 11.06.12 57 7.2 3+4 06.12.12 5.4 LDR-Brachy
 
DE F Donrolfo 81 d 09.05.12 74 508 4+3 T2c 09.11.12 2.9 IMRT+HB 05.02.15 0.8 IMRT+HB 11.01.16 11.0 IMRT+HB
 
DE F Fredy D 62 d 27.09.05 47 295 4+3
 
DE F Haupti69 50 d 30.09.15 46 5.5 3+4 pT2c 10.11.15 5.5 DaVinci
 
DE F Elvis436 59 d 21.12.11 51 34.0 3+4 T2c 01.02.12 39.0 Protonen 11.09.14 2.1 and. Behandl. 06.09.16 4.3 and. Behandl.
 
DE N Robert 72 ch 27.06.19 72 6.8 4+3 2a 15.10.19 6.8 Protonen 15.10.19 1.8 HB 2-fach
 
DE U guenni 68 d 06.10.16 65 6.4 3+4 T1c 01.12.16 6.4 DaVinci 28.10.19 0.2 IMRT
 
DE N Tom54 65 d 02.04.18 64 7.0 3+4 T2c 23.04.18 10.0 Offene OP
 
DE N Jereem 58 d 13.06.16 54 2.2 4+3 25.05.16 2.2 and. Altern.Med. 05.07.16 2.2 and. Altern.Med.
 
DE F il-capitano 69 d 01.03.12 62 6.0 3+4 09.01.13 10.0 Protonen
 
DE U Levil13 50 d 07.01.15 45 13.3 3+4 18.02.15 12.0 Offene OP 06.06.17 0.2 IMRT
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE N det-ae 69 d 12.04.17 67 9.7 3+4
 
DE U Tojo 59 d 16.06.15 55 4.4 3+4 t 07.05.18 9.6 Protonen
 
DE F bernd58 61 d 20.06.10 52 5.2 4+3 T3b 28.06.10 5.2 Offene OP 05.11.12 0.2 IMRT 04.05.17 1.3 Andere RT
 
DE F Bene67 52 d 04.02.16 49 4.5 3+4 16.06.16 4.0 NanoKnife
 
DE F wowinke 63 d 30.09.04 48 9.0 4+3
 
EN F Sunny61 58 gb 10.02.12 51 7.8 3+4 T1c 18.02.12 12.0 Offene OP
 
DE F Skipper 58 d 18.02.10 49 4.1 3+4 pT2c 22.04.10 4.1 Offene OP
 
DE Tobiho67 52 d 25.11.16 49 4.8 3+4 27.02.17 4.8 DaVinci 26.07.17 0.3 IMRT
 
DE F folher 62 d 18.01.11 54 43.0 4+3 T3 19.01.11 44.0 HB 1-fach 15.05.11 3.0 HDR-Br.+HB 18.05.11 0.8 Andere RT
 
DE F gotzohb 78 d 18.01.06 64 5.4 3+4 T2a 03.04.06 5.4 IMRT 23.03.11 3.0 HIFU
 
DE F RolandHO 72 d 25.02.10 62 13.0 4+3 3 14.06.10 4.2 DaVinci 28.02.13 0.3 IMRT 15.06.16 1.3 and. Altern.Med.
 
DE U benton 72 d 10.03.10 63 4.8 4+3 20.09.10 4.8 DaVinci 23.02.11 0.9 IMRT 25.02.14 1.4 and. Behandl.
 
DE F Friedberg50 53 d 29.11.16 49 18.0 3+4 T2 29.01.17 18.0 Protonen
 
DE Gert Kr. 64 d 15.11.11 55 5.9 3+4 16.01.12 5.8 Offene OP
 
DE U Jack 62 d 13.08.10 53 2.5 4+3 T2c 14.09.10 5.6 HB 2-fach 30.09.10 5.6 DaVinci+HB 02.12.10 5.6 Ionen+HB
 
DE F Feisol 62 d 02.12.16 59 21.0 3+4 T2a 08.03.17 33.0 DaVinci 10.05.17 0.2 IMRT
 
DE F HorstE 80 d 04.10.07 68 9.2 3+4 cT1c 01.11.07 9.2 and. Altern.Med. 06.05.09 10.4 HB 1-fach 11.05.10 9.8 Hyperthermie
 
DE U ngawas 69 d 03.02.11 61 4.0 3+4 pT2c 02.03.11 5.4 Offene OP 13.04.16 0.2 IMRT 21.12.17 2.7 and. Behandl.
 
DE F georgie 54 d 14.09.10 45 4.5 3+4 12.01.11 3.5 Offene OP
 
DE F rainer63 72 d 01.05.10 63 9.5 3+3 15.03.11 8.8 Active Surv. 06.06.12 10.5 Protonen
 
Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE F JSK0247 73 d 29.11.10 63 10.0 3+3 pT1c 17.03.11 10.1 DaVinci
 
DE F helmut.a.g. 68 d 24.03.10 58 3.5 3+3 c/pT1 01.09.06 8.2 Active Surv. 01.04.10 3.5 and. Altern.Med. 15.12.10 0.0 Hyperthermie
 
DE F alpintiger 59 d 27.12.12 52 5.5 3+3 03.04.14 4.3 Active Surv. 08.12.17 4.9 DaVinci
 
DE juni1970 49 e 22.12.10 40 4.4 3+3 09.02.11 6.0 Offene OP
 
DE F BertBredow 61 d 18.04.13 55 4.2 3+3 T2c
 
EN F Phil 57 usa 02.01.17 55 4.0 3+3 03.01.17 4.0 Active Surv. 18.06.18 3.9 and. Behandl.
 
DE F Bernddb 65 a 14.06.11 57 4.8 3+3 T2a 19.09.11 5.2 Offene OP
 
DE Horst1949 71 d 17.12.07 58 9.3 3+3 T2c 29.01.08 9.3 Offene OP
 
DE F Wolf48 72 d 01.04.11 63 12.2 3+3 pT1c3 24.04.13 41.1 Offene OP 15.05.13 5.0 Laparoskopie
 
DE F redl221 64 d 14.05.13 57 3.4 3+3 cT1c
 
DE F hammel 73 d 10.01.11 65 7.7 3+3 01.07.11 6.9 DaVinci
 
EN F bob smith 72 usa 10.10.07 60 4.2 3+3 T1c
 
DE F dietmar_1953 66 d 30.04.13 60 4.9 3+3 T1c 17.07.13 4.9 Active Surv. 07.08.17 12.4 Protonen
 
DE F Zygi2013 52 d 08.07.13 46 3.7 3+3 08.07.13 3.7 Active Surv. 27.03.14 3.7 DaVinci
 
DE F Eddi 60 d 10.02.12 53 4.8 3+3 T1c 24.02.12 4.8 Active Surv. 07.02.17 9.4 Offene OP
 
EN F Phil51 68 gb 10.05.05 54 6.6 3+3 T3a
 
DE F MickyM 57 d 10.02.17 55 5.8 3+3 01.04.17 8.1 Active Surv. 06.09.17 8.5 Offene OP